Fykse 70/6 er navnet på pølsemakarverkstaden i grenda Fykse i Kvam.
Produkta er eigenutvikla, og er basert på fagkunnskapen til vår eigen pølsemakarmeister Kurt Friedrisch, lokale råvarer og tradisjonelle framstillingsmåtar.

www.gamlastovo.no